صفحه اصلی/جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399

جدیدترین تعرفه های گمرکی سال 1399 در سایت شرکت ترخیص گستر پاسارگاد.

اعلام تعرفه پمپ، اینورتر، ترموستات و فیلتر

By |1399-10-17 07:48:04 +00:0016ام دی, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه پمپ، اینورتر، ترموستات و فیلتر   تعرفه پمپ، اینورتر، ترموستات و فیلتر توسط دفتر تعرفه گمرک ایران اعلام شد. نظر گمرک اجرایی مربوطه: ۸۴۲۱۳۹۹۰ - ۹۰۳۲۱۰۹۰ - ۸۵۰۴۴۰۵۰ - ۸۴۱۳۶۰۹۰ نظر دفتر تعرفه گمرک ایران:‌ ۸۴۲۱۳۹۹۰ - ۹۰۳۲۱۰۹۰ - ۸۵۰۴۴۰۵۰ - ۸۴۱۳۶۰۹۰    

تعرفه منسوج نبافته از یک طرف آغشته به چسب

By |1399-10-10 13:02:29 +00:0010ام دی, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه منسوج نبافته از یک طرف آغشته به چسب توسط دفتر تعرفه گمرک ایراندفتر تعرفه گمرک ایران این تعرفه را طی نامه شماره 99/56031390/0149 اعلام کرد.نظر دفتر تعرفه گمرک ایران: 56031390نظر گمرک اجرایی مربوطه: 56031390

اعلام تعرفه شیر هیدرولیک

By |1399-10-7 06:27:46 +00:007ام دی, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه شیر هیدرولیکی دفتر تعرفه گمرک ایران تعرفه شیر هیدرولیکی را طی نامه شماره ۹۹/۸۴۸۱۲۰۹۰/۴۱  اعلام کرد. کد تعرفه نظر گمرک اجرایی مربوطه:‌ ۸۴۸۱۸۰۹۰  و کد تعرفه نظر دفتر تعرفه گمرک ایران : ۸۴۸۱۸۰۹۰

اعلام تعرفه طعم و حالت دهنده قهوه

By |1399-10-7 06:16:25 +00:007ام دی, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه طعم و حالت دهنده قهوهدفتر تعرفه گمرک ایران تعرفه طعم و حالت دهنده قهوه را طی نامه شماره ۹۹/۲۱۰۶۹۰۹۰/۴۲ اعلام کرد.کد تعرفه نظر گمرک اجرایی مربوطه:‌ ۲۱۰۶۹۰۹۰ کد تعرفه نظر دفتر تعرفه گمرک ایران : ۲۱۰۶۹۰۹۰

اعلام تعرفه نوار نمدی پشت چسب دار

By |1399-10-3 07:51:42 +00:003ام دی, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه نوار نمدی پشت چسب دار دفتر تعرفه گمرک ایران تعرفه نوار نمدی پشت حسب دار طی نامه شماره ۹۹/۵۶۰۲۹۰۰۰/۰۱۳۹  اعلام کرد. کد تعرفه نظر گمرک اجرایی مربوطه:‌ ۵۶۰۲۹۰۰۰ کد تعرفه نظر دفتر تعرفه گمرک ایران : ۵۶۰۲۹۰۰۰

اعلام تعرفه دستگاه جوش منسوجات

By |1399-10-3 07:32:30 +00:003ام دی, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه دستگاه جوش منسوجات دفتر تعرفه گمرک ایران تعرفه دستگاه جوش منسوجات را طی نامه شماره ۹۹/۸۵۱۵۸۰۹/۴۰  اعلام کرد. کد تعرفه نظر گمرک اجرایی مربوطه:‌ ۸۵۱۵۸۰۹۰ کد تعرفه نظر دفتر تعرفه گمرک ایران : ۸۵۱۵۸۰۹۰

رول پلاستیکی PVC

By |1399-10-1 07:29:53 +00:001ام دی, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه رول PVC پشت چسب دار با تکیه گاه کاغذی  دفتر تعرفه گمرک ایران دستگاه حضور و غیاب را طی نامه شماره ۹۹/۳۹۱۹۹۰۹۰/۰۱۳۴  اعلام کرد. کد تعرفه نظر گمرک اجرایی مربوطه:‌ ۳۹۱۹۹۰۹۰ کد تعرفه نظر دفتر تعرفه گمرک ایران :۳۹۱۹۹۰۹۰

اعلام تعرفه روغن صنعتی

By |1399-10-1 07:07:44 +00:001ام دی, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه روغن صنعتی دارای بیش از ۷۰ درصد روغن های معدنی و نفتی  دفتر تعرفه گمرک ایران تعرفه دستگاه حضور و غیاب را طی نامه شماره ۹۹/۲۷۱۰۱۹۵۰/۰۱۳۳  اعلام کرد. کد تعرفه نظر گمرک اجرایی مربوطه:‌ ۲۷۱۰۱۹۵۰ کد تعرفه نظر دفتر تعرفه گمرک ایران :۲۷۱۰۱۹۵۰

اعلام تعرفه تیغه دستگاه سبزی خردکن

By |1399-9-26 07:32:50 +00:0026ام آذر, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه تیغه دستگاه سبزی خردکن دفتر تعرفه گمرک ایران تعرفه دستگاه حضور و غیاب را طی نامه شماره 99/82083000/0131  اعلام کرد. کد تعرفه نظر دفتر تعرفه گمرک ایران : 82083000 نظر گمرک اجرایی مربوطه : 82083000 اعلام نظر دفتر  تعرفه ارسالی طی نامه بازگشتی به گمرک اجرایی مربوطه نظر رسمی مرجع مذکور بوده و

اعلام تعرفه دستگاه تست قند خون

By |1399-9-26 06:50:20 +00:0026ام آذر, 1399|جدیدترین تعرفه های گمرکی 1399|

اعلام تعرفه دستگاه تست قند خون دفتر تعرفه گمرک ایران تعرفه دستگاه حضور و غیاب را طی نامه شماره 99/90278050/0132  اعلام کرد. کد تعرفه نظر دفتر تعرفه گمرک ایران : 90278050 اعلام نظر دفتر  تعرفه ارسالی طی نامه بازگشتی به گمرک اجرایی مربوطه نظر رسمی مرجع مذکور بوده و لازم الاجرا است، با این

بارگذاری مطالب بیشتر
Go to Top