اعلام تعرفه پمپ، اینورتر، ترموستات و فیلتر

 

تعرفه پمپ، اینورتر، ترموستات و فیلتر توسط دفتر تعرفه گمرک ایران اعلام شد.

نظر گمرک اجرایی مربوطه: ۸۴۲۱۳۹۹۰ – ۹۰۳۲۱۰۹۰ – ۸۵۰۴۴۰۵۰ – ۸۴۱۳۶۰۹۰

نظر دفتر تعرفه گمرک ایران:‌ ۸۴۲۱۳۹۹۰ – ۹۰۳۲۱۰۹۰ – ۸۵۰۴۴۰۵۰ – ۸۴۱۳۶۰۹۰

 

 

تعرفه اینورتر، پمپ ترخیص گستر پاسارگاد